Alle soorten advocaten in Nederland

 

  • Advocaat arbeidsrecht
  • Strafrecht advocaat
  • Prodeo advocaat
  • Advocaat onvermogen
  • Letselschade advocaat
  • Advocaat familierecht
  • No cure no pay advocaat
  • Advocaat vreemdelingenrecht

 

Hieronder volgt een lijst waarin de specialisatie van de hierboven genoemde soorten advocaten gedefinieerd word.

Advocaten Nijkerk

Advocaat ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Ondernemingsrecht wordt vaak als apart onderdeel gezien van handelsrecht.

Advocaat arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Strafrecht advocaat

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Pro Deo advocaat

Met pro deo wordt een dienst bedoeld die gratis wordt verleend. In het geval van een pro deo advocaat, wordt dus de gratis rechtsbijstand door een advocaat bedoeld. De rechtsbijstand van een pro deo advocaat is echter niet altijd geheel gratis. In sommige gevallen dient u, als cliënt, een bij wet vastgestelde geringe eigen bijdrage te betalen.

Advocaat onvermogen

De advocaat van onvermogen is rechtsbijstand van een advocaat die deels door de overheid wordt betaald.

Letselschade advocaat

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke materiële en immateriële schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.

Advocaat familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

No cure no pay advocaat

No cure no pay is Engels voor ‘geen oplossing geen betaling’: hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht.

In feite is er bij no cure no pay sprake van een resultaatverplichting, dit in tegenstelling tot een inspanningsverplichting.

Advocaat vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is het geheel van rechtsregels in een staat dat de rechtspositie van vreemdelingen ten opzichte van eigen onderdanen regelt door vreemdelingen bij de eigen onderdanen achter te stellen, eraan gelijk te stellen, of ze te bevoordelen. Het vreemdelingenrecht houdt zich dus bezig met de discriminatie van vreemdelingen. Het wordt tegenwoordig vooral geassocieerd met het bestuursrecht, specifiek in het kader van immigratie en asielrecht.