Werken in NL – arbeidsrecht advocaat Rotterdam legt uit

Als u niet naar Nederland bent verhuisd met een buitenlandse arbeidsovereenkomst die onder de wetgeving van uw thuisland valt, is enige kennis van de Nederlandse arbeidswetgeving belangrijk voor u. Een arbeidsrecht advocaat Rotterdam geeft in dit artikel een overzicht van enkele regels over werkvergunningen en contracten. Houd er rekening mee dat deze tekst bedoeld is om u te informeren, maar in geval van twijfel is de officiële (Nederlandse) wettekst altijd definitief.

Werkvergunning

De meeste mensen die in Nederland gaan werken, moeten een werkvergunning krijgen voordat ze beginnen. Er zijn uitzonderingen, waaronder die voor internationale organisaties zoals het Internationaal Gerechtshof en het Europees Ruimteagentschap, waarbij de organisatie zorgt voor al het benodigde papierwerk voor de burgers vanuit de landen van de Europese Unie (behalve Bulgarije en Roemenië). Kennismigranten kunnen ook worden vrijgesteld. Een werkvergunning kan door uw werkgever worden verkregen bij het UWV Werkbedrijf (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), het kantoor voor re-integratie, werkloosheidsuitkeringen etc. (voorheen het Centrum voor Werk en Inkomen)

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) vereist dat werkgevers eerst rekruteren in Nederland en andere West-Europese landen. Dit is bedoeld om de Nederlandse en West-Europese arbeidsmarkten te beschermen. Met het werkvergunningsysteem kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de instroom van arbeid in Nederland reguleren. Volgens de procedure voor het aanvragen van een werkvergunning moet de werkgever in de meeste gevallen aantonen dat er geen gekwalificeerde Nederlanders of EU-onderdanen beschikbaar zijn om de vacature te vervullen. Aanvragers van een werkvergunning moeten doorgaans tussen de 18 en 45 jaar oud zijn.

De maximale duur van een werkvergunning is drie jaar. Mensen die gedurende drie opeenvolgende jaren een werkvergunning hebben gehad en sindsdien hun verblijf in Nederland hebben, worden vrijgesteld van de werk vergunningplicht. Op hun verblijfsvergunning kan een aantekening worden aangebracht met de vermelding “Vrij werk toegestaan” en “Geen werkvergunning vereist”. Als de verblijfsvergunning niet is goedgekeurd (de IND ontdekt bijvoorbeeld dat de aanvrager een strafblad heeft), wordt de werkvergunning automatisch ingetrokken wanneer de verblijfsvergunning wordt geweigerd. Als u in Nederland mag werken, mag uw partner / partner hier meestal ook werken.

Contracten

Uw wettelijke rechten en plichten verschillen afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst dat u hebt, dus u moet de meest geschikte optie overwegen. Om u te helpen deze beslissing te nemen, worden de basisprincipes van de verschillende contractuele opties hieronder uitgelegd.Er zijn drie veel voorkomende arbeidscontractuele opties. Dit zijn:

 • Tijdelijk arbeidscontract
 • Contract voor onbepaalde tijd
 • Contract met een uitzendbureau

Een contract moet in ieder geval omvatten:

 • Naam en adres van de werkgever en werknemer en waar u gaat werken
 • Functie en functiebeschrijving
 • Begin- / einddatums: contracten kunnen een vaste lengte hebben (moet start- en einddatums bevatten) of een onbepaalde duur hebben (contract eindigt met kennisgeving)
 • Proefperiode (indien aanwezig). Als het contract korter is dan twee jaar, duurt de proefperiode meestal één maand (tenzij anders overeengekomen met de CAO, maar het maximum is twee maanden)
 • Aantal uren werk
 • Salaris en andere kosten
 • Opzegging voor zowel u als uw werkgever
 • Tijdelijk arbeidscontract