De Europese Unie en arbeidswetten

De Europese Unie heeft uitgebreide arbeidswetten die zien op (volgens het Verdrag inzake het functioneren van de Europese Unie) zaken rond directe loonregulering (bijvoorbeeld een minimumloon), billijkheid van ontslagen en collectieve onderhandelingen. Een reeks richtlijnen regelt bijna alle andere kwesties, bijvoorbeeld de arbeidstijdenrichtlijn garandeert een aantal dagen betaalde vakantie, de kaderrichtlijn gelijkheid verbiedt alle vormen van discriminatie en de richtlijn collectief ontslag vereist dat de juiste kennisgeving wordt gedaan en dat overleg plaatsvindt over beslissingen over economische ontslagen.

Het Europees Hof van Justitie heeft de bepalingen van de Verdragen echter onlangs uitgebreid via jurisprudentie. Vakbonden hebben geprobeerd om zich over de grenzen heen te organiseren op dezelfde manier als multinationale ondernemingen de productie wereldwijd hebben georganiseerd. Vakbonden hebben getracht collectieve actie te ondernemen en staken internationaal. Deze coördinatie werd in de Europese Unie echter aangevochten in twee controversiële beslissingen. 

In Laval Ltd tegen Swedish Builders Union werd een groep Letse werknemers naar een bouwplaats in Zweden gestuurd. De lokale vakbond ondernam industriële actie om Laval Ltd te laten tekenen voor de lokale collectieve arbeidsovereenkomst. Volgens de richtlijn inzake ‘ter beschikking gestelde werknemers’ stelt artikel 3 minimumnormen vast voor buitenlandse werknemers, zodat werknemers ten minste de minimumrechten krijgen die zij in hun thuisland zouden hebben, in het geval hun werkplek lagere minimumrechten heeft. 

Artikel 3, lid 7, bepaalt dat dit “de toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gunstiger zijn voor werknemers niet in de weg staat”. De meeste mensen dachten dat dit betekende dat gunstiger voorwaarden konden worden gegeven dan het minimum (bijvoorbeeld in de Letse wet) dat gegeven wordt door de wetgeving van het gastland of een collectieve overeenkomst. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft echter gezegd dat alleen de lokale staat normen zou kunnen verhogen die hoger zijn dan het minimum voor buitenlandse werknemers. 

Elke poging van de gaststaat of vanuit een collectieve overeenkomst (tenzij de collectieve overeenkomst universeel wordt verklaard op grond van artikel 3, lid 8, zou de vrijheid van de onderneming op grond van artikel 56 VW EU schenden. Dit besluit werd impliciet door de wetgever van de Europese Unie in Rome ongedaan gemaakt. De Verordening maakt in overweging 34 duidelijk dat het gastland gunstiger normen kan toestaan.

In ‘The Rosella’ oordeelde het HvJ echter over een blokkade door de Internationale Transportarbeiders federatie tegen een bedrijf dat een Estlandse goedkope vlag gebruikte (dat wil zeggen dat het volgens Estse wetgeving opereerde om arbeidsnormen van Finland te vermijden). Hiermee werd inbreuk gemaakt op het ‘recht van vrije vestiging op grond van artikel 49 VW EU’. Het HvJ oordeelde dat het het “stakingsrecht” van de werknemers erkende in overeenstemming met IAO-verdrag, maar dat het gebruik ervan ‘evenredig moet zijn aan het recht van de vestiging van het bedrijf’.

3 redenen om een arbeidsrecht advocaat in te huren

In 2018 hebben burgers 76.418 beschuldigingen van discriminatie in de Verenigde Staten ingediend. Een discriminatievergoeding is slechts één reden waarom werkgevers en werknemers zouden kunnen overwegen een arbeidsrecht advocaat in te huren. Je denkt misschien dat je nooit een arbeidsadvocaat hoeft in te huren, maar dat is vaak verre van de waarheid. Als bedrijfseigenaar of werknemer is het belangrijk om in gedachten te houden wanneer het tijd is om een ​​arbeidsadvocaat in te huren om uzelf te beschermen tegen arbeidsrechtelijke kosten of om claims in te dienen. Wilt u weten of u een arbeidsadvocaat zou moeten inhuren?

Hier zijn de top 3 redenen waarom u zou kunnen overwegen om een ​​arbeidsrecht advocaat te raadplegen.

1. Noodzaak om uw bedrijfsreglement te schrijven

Het hebben van een bedrijfsreglement is de eerste stap om uw bedrijf te beschermen tegen claims in het arbeidsrecht. U denkt misschien dat het beter is om geld te besparen door uw bedrijfsreglement zelf te schrijven. Het inhuren van een ervaren arbeidsrechtadvocaat is echter de beste manier om uzelf te beschermen tegen toekomstige claims. Een arbeidsadvocaat zorgt ervoor dat uw bedrijfsreglement de arbeidswetgeving volg. Uw advocaat kan ook advies geven over hoe u schendingen van het arbeidsrecht kunt voorkomen.

2. Wanneer handhavers uw kantoor bezoeken

Vroeg of laat zult u te maken krijgen met bezoeken van controleurs zoals de arbo controleurs of belastingdienst. Ondernemers hebben de neiging in paniek te raken maar in deze gevallen kunt u ze het beste doorverwijzen naar uw advocaat. Ook als u nog geen bezoek heeft gekregen, kunt u overwegen een arbeidsadvocaat te raadplegen. Een juridisch expert kan u vertellen hoe u deze situaties moet voorbereiden en behandelen. Ze kunnen ook maatregelen voorstellen die u kunt nemen om deze bezoeken te voorkomen.

3. Wanneer u van plan bent werknemers te ontslaan

Economische problemen kunnen ondernemers ertoe brengen werknemers te ontslaan. Het ontslaan van mensen lijkt misschien eenvoudig, maar het is belangrijk om te voldoen aan de arbeidsregels. Arbeidswetten vereisen dat u bepaalde acties onderneemt, in een bepaalde volgorde. Houd er rekening mee dat u ook moet voldoen aan nationale en lokale voorschriften. Het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen beschermt u tegen toekomstige claims op het gebied van arbeidsrecht.

Is het tijd om een arbeidsrechtadvocaat in te huren?

Het maakt niet uit of u een werknemer of werkgever bent, u moet er altijd rekening mee houden dat u hulp nodig kunt hebben van een arbeidsrecht advocaat. Dit moment is afhankelijk van het moment van ontvangen van een claim of het slachtoffer worden van intimidatie, ontslagen, discriminatie of andere schendingen van het arbeidsrecht. Het is van groot belang om een jurist te raadplegen voordat u claims indient of vragen over de beschuldigingen tegen u beantwoordt.

De meeste juristen en advocaten bieden gratis eerste consulten aan. Je kunt van deze gelegenheid gebruik maken en leren hoe je jezelf het beste kunt beschermen. Hoewel arbeidsrechtsadvocaten zich in deze gevallen specialiseren, betekent dit niet dat ze allemaal uw situatie hetzelfde aanpakken of op dezelfde manier afhandelen.